Loại ổ cứng: Ổ cứng thể rắn SSD
Tốc độ đọc: 500MB/s
Tốc độ ghi: 400MB/s
Bảo hành: 24 tháng

Ảnh sản phẩm
Ổ cứng SSD KVST 240GB
Ổ cứng SSD KVST 240GB
Thu mua laptop cũ giá cao