Sạc Dell chân kim nhỏ 19.5V - 2.31A lỗi đổi mới trong vòng 9 tháng
Sạc Dell chân kim nhỏ 19.5V - 2.31A
Thu mua laptop cũ giá cao