Sạc HP chân kim nhỏ 19.5V - 4.62A bảo hành 9 tháng 1 đổi 1
Sạc HP chân kim nhỏ 19.5V - 4.62A